Εργαλειοθήκη ZTrade - Toolbar
   
Περιεχόμενα:


 • Βοήθεια Περιεχομένων

Με την επιλογή αυτή έχετε βοήθεια (όταν είναι εργοποιημένη) πάνω στο θέμα της σελίδας στην οποία βρίκεστε.

επιστροφή


 • Μηνύματα Χρηστών

Πατώντας το κουμπί Μηνύματα, σας εμφανίζονται πλαίσιο με τα τυχόν μηνύματα που έχουν σταλεί σε εσάς.

Μέσα από το παράθυρο αυτό, επιλέγοντας 'Νέο Μηνυμα' μπορείτε να στείλετε και εσείς μήνυμα προς κάποιο χρήστη (ή αν είστε SuperUser ή Διαχειριστής προς κάποια ομάδα χρηστών από την επιλογή Προς:).

Κάθε φορά που έχετε νέο μήνυμα, το παράθυρο Μηνύματα, εμφανίζετε αυτόματα.

επιστροφή

 


 • Νέα - News (N.)

Πατώντας το κουμπί Νέα, σας ανοίγεται ένα πλαίσιο στο οποίο περιέχονται τα κυριότερα νέα που αφορούν την Χρηματιστηριακή Αγορά.

Κάθε φορά που κάποιο νέο προστίθεται, το παράθυρο αυτό, εμφανίζετε αυτόματα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτή, απο το μενού τον ρυθμίσεων με την επιλογη Χωρίς ειδοποίηση κατα την άφιξη νέων.

επιστροφή


 • Ειδοποιήσεις - Alerts

Πατώντας το κουμπί Ειδοποιήσεις - Alerts (Θαυμαστικό), σας ανοίγεται ένα πλαίσιο διαλόγου, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε ένα φίλτρο ειδοποιήσεων για τις μετοχές που παρακολουθείτε. Η ειδοποίηση αυτή εμφανίζετε στην οθόνη σας και με ηχητικό εφε όταν τα κριτίρια που έχετε επιλέξει πληρωθούν.

Τα κριτίρια που μπορείτε να διαχειριστείτε είναι η τιμή, η μεταβολή %, τον όγκος, την αξία, την αγορά % όγκου.

Παράδειγμα: θέλουμε να παρακολουθούμε ένα σύμβολο Χ. και θέλουμε να μας ειδοποιήση το πρόγραμμα για μια μεταβολή του συμβόλου αναλόγος των κριτιρίων.

Επιλογές Μενού Κριτιρίων

α) Νέα ειδοποίηση. Με αυτό το κουμπί ενεργοποιούμε το υπομενου τον κριτιρίων, όπου μπορούμε να εισαγουμε τα κριτιρια μας. Επίσης χρησιμοποιούμε το κουμί αυτό για κάθε νέα ειδοποίηση που θέλουμε να εισάγουμε.

α1) Επιλέγουμε την Αγορά που παρακολουθούμε λχ. ΧΑΑ, αμέσως μετά επιλέγουμε το σύμβολο στο οποί θέλουμε να εφαρμόσουμε την ρύθμιση ειδοποίησης, και ακολούθως εισάγουμε την συνθήκη που μας καλύπτει (Τιμή-Μεταβολή%-Ογκος-Αξία-Αγορές % Ογκου / πάνω ή κάτω απο. και την τιμή/κριτίριο που επιθυμούμε). ΠΧ. ΟΤΕ τιμή πάνω απο 11.00 ή ΟΤΕ μεταβολή κάτω απο 1.23%)

Και σε κάθε αλλαγή ρυθμισης αποθηκεύουμε τις ρυθμίσεις μας.

α2) Καταχώρηση. Με αυτό το κουμπί καταχωρούμε τις αλλαγές που έχουμε κάνει στις συνθήκες κριτιρίων της ειδοποίησης.

α3) Διαγραφή. Με το κουμπί αυτό διαγράφουμε συνθήκες κριτιρίων καθώς έχουμε διαλέξει μια συνθήκη απο την λίστα.

α4) Προβολή. Με το κουμπί αυτό, μας εμφανίζετει ο πίνακας με την εκάστοτε ειδοποίηση.

α5) Αποθήκευση. Με το κουμπί αυτό αποθηκεύονται η αλλαγές που έχουμε κάνει στο μενού ειδοποιηση.

επιστροφή


 • Κλωνοποίηση Παραθύρου

Πατώντας το κουμπί Κλωνοποίηση Παραθύρου (όταν είναι εργοποιημένο), η εφαρμογή διμηουργεί ένα αντίγραφο (κλώνο) του παραθύρου που ήδη βλέπετε. Μέσω της δυνατότητας αυτής μπορείτε να βλέπετε πολλαπλά παράθυρα με διφορετικό περιεχόμενο.

Μπορείτε να μετακινήσετε τον κλώνο σε όποια θέση σας βολεύει και αν θέλετε να το ξαναβρείτε στη θέση αυτή, σε επόεμενες επισκέψεις σας πατήτε το κουμπί Αποθήκευση Ρυθμίσεων.

επιστροφή


 

 • Αποθήκευση Ρυθμίσεων

Πατώντας το κουμπί Αποθήκευση Ρυθμίσεων, αποθηκεύονται όλες οι τρέχουσες ρυθμίσεις του ZTrade που έχετε ορίσει, και διατηρούνται σταθερές μετά από διαδοχικά login, και αό οι οποίες ρυθμίσεις επανέρχονται την επόμενη φορά που κάνετε login στην εφαρμογή, πχ. θέλετε να βλέπετε πάνω απο μια ομάδα μετοχών, περισσότερα απο τρία βάθη τιμών, τρία intraday μετοχών, συγκεκριμένο layout στηλών κλπ. διαμορφώνεται την εμφάνιση της εφαρμογής στα μέτρα σας και τα αποθηκευεται.

επιστροφή


 • Διακοπή Επικοινωνίας (Stop)

Πατώντας το κουμπί Διακοπή Επικοινωνίας, μπορείτε να διακόψετε την ροή δεδομένων στο πρόγραμμα (είναι λειτουργία για ειδικές χρήσεις και δεν χρειάζετε να χρησιμοποιείτε την λειτουργία αυτή). Εφόσον διακόψετε την επικοινωνία μπορείτε να να την ξεκινήσετε και πάλι με το κουμπί Ανανέωση.

επιστροφή


 • Ανανέωση (Refresh)

Για ορισμένες σελίδες (π.χ. Χαρτοφυλάκια->Θέσεις->Κινήσεις) το κουμπί Ανανέωση (Refresh) επιχειρεί να ενημερώσει τα δεδομένα που παρουσιάζονται ζητώντας τα από τον server.

Δεν έχετε λόγο να χρησιμοποιείτε την λειτουργία αυτή καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις για τα πράγματα που είναι επιδεκτικά μεταβολών (διαπραγμάτευση,εντολές,πράξεις,χρηματικά υπόλοιπα) η εφαρμογή διατηρεί ενημερωμένα στοιχεία ανά δευτερόλεπτο.

επιστροφή


 • Εκτύπωση (Print)

Για να μπορέσετε να τυπώσετε σωστά μέσα απο την εφαρμογή ZTrade συμβουλευτείτε το κεφάλαιο Ρυθμίσεις & Εκτύπωση Java.

Πατώντας το κουμπί Εκτύπωση (Print), μπορείτε να εκτυπώσετε την οθόνη που βπέπετε μροστά, πχ. γραφήματα, πίνακες μετοχών χαρτοφυλάκια, εντολές κλπ.

επιστροφή


 • Μεταφορά δεδομένων στο Πρόχειρο (Clipboard)

Πατώντας το κουμπί Μεταφορά Δεδομένων στο Πρόχειρο (Clipboard), μπορείτε να μεταφέρετε τις τιμές του πίνακα μετοχών (χαρτοφυλακίου) που βλέπεται σε εξωτερικό πρόγραμμα επεξεργασίας δεδομένων πχ. Excel. Τα δεδομένα του πίνακα του χαρτοφυλακίου μεταφέρονται στην προσωρινή μνήμη του υπολογιστή, και με την εντολή επικόλληση στο εξωτερικό πρόγραμμα επεξεργασίας δεδομένων αντιγράφονται σε αυτό.

Για να μπορέσετε να μεταφέρετε τα δεδομενα στο πρόχειρο απο την εφαρμογή ZTrade, δηλώστε πρώτα την τοποθεσία (web site) από όπου παρακολουθείτε το ZΤrade στην περιοχή Αξιόπιστες Τοποθεσίες (Trusted Sites) (με απενεργοπoιημένη την απαίτηση για https) και μετά αλάξτε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας για την ζώνη αυτή σύμφωνα με τις οδηγίες Ρυθμίσεις & Εκτύπωση Java με τις παρακάτω αλλαγές:

Στο Βήμα 2ο -> Επιλογή 2: Επιλέξτε Ζώνη περιεχομένου Αξιόπιστες Τοποθεσίες (Trusted Sites)

Στο Βήμα 4ο -> Επιλογή 2: Eντοπίστε την ενότητα Eκτέλεση μή Yπογεγραμμένου Περιεχομένου και επιλέξτε Ενεργοποίηση (Enable).

Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα επιτέπουν και την εκτύπωση. Προσοχή όμως μετά την ενέργεια αυτή, προσέχετε ποιες τοποθεσίες δηλώνετε ως αξιόπιστες, γιατί οι Java εφαρμογές από τις δηλωμένες αξιόπιστες τοποθεσίες θα τρέχουν σαν κανονικές εφαρμογές, έχοντας πλήρη πρόσβαση σε όλους τους πόρους του υπολογιστή σας.

Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε χρήστες που χρησιμοποιούν την μηχανή Java της Microsoft .

επιστροφή


 • Ρυθμίσεις (Settings)

Πατώντας το κουμπί Ρυθμίσεις (Settings), μπορείτε να επεμβείτε δυναμικά στην εμφάνιση του layout της εφαρμογής. Εχετε την δυνατότητα να αλλάξετε τους παραγοντες οπτικής εμφάνισης της εφαρμογής.

Μπορείτε να αλλαξετε τις ρυθμίσεις γραμματοσειράς (το είδος - font name , το μέγεθος - font size και την εμφάνιση της - bold/plain) ξεχωριστά για κάθε μια από τις παρακάτω ενότητες:

 • Δεδομένα Πινάκων
 • Επικεφαλίδες Πινάκων
 • Κατακόρυφος Ticker
 • Οριζόντιος Ticker.

Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος της γραμμής για όλους τους πίνακες της εφαρμογής και να χρησιμοποιήσετε ενναλακτικά δύο σετ χρωμάτων εμφάνισης των δεδομένων (Πράσινο/Κόκκινο κ' Μπλέ/Κόκκινο).

Η επιλογή κύριο παράθυρο σε δεύτερο επίπεδο κρατάει το κύριο παράθυρο πίσω από τα υπόλοιπα παράθυρα της εφαρμογής.

Η επιλογή ελαχιστοποίηση σε ένα εικονίδιο, οταν ελαχιστοποιούμε το κύριο παράθυρο κλείνει όλα τα παράθυρα της εφαρμογής και τα επαναφέρει όταν επαναφέρουμε στην οθόνη το κύριο παράθυρο.

επιστροφή