Θέματα Βοήθειας Τεχνική Ανάλυση
   
Περιεχόμενα:

Επιφυλάξεις:
Παρακαλούμε διαβάστε το κείμενο επιφυλάξεις πριν από την χρήση των δεικτών της τεχνικής ανάλυσης.


Λειτουργίες
Μπορείτε να πάτε στην Τεχνική Ανάλυση είτε από την επιλογή Ανάλυση->Τεχνική Ανάλυση ή με δεξί κλίκ επάνω στο σύμβολο μιας αξίας και επιλέγοντας Τεχνική Ανάλυση.

Στο μενού της σελίδας της Τεχνικής Ανάλυσης, θα βρείτε τα εργαλεία,που θα σας βοηθήσουν στη μελέτη σας.

Tab Σύμβολα:

Πληκτρολογείτε το όνομα του συμβόλου που θέλετε να εξετάσετε και πατήστε το κουμπί εξέταση, για να σας εμφανιστεί το γράφημα (αν δεν γνωρίζετε το όνομα του συμβόλου, ακολουθήστε το link αναζήτηση, οπου θα σας εμφανιστεί η γνωστή φόρμα αναζήτησης απο την εξεταση μετοχών).

Κάτω απο το κουμπί εξέταση υπάρχει το κουμπί σύγκριση, το οποίο χρησιμεύει στο να εξετάσετε δύο ή περισσότερα σύμβολα ταυτόχρονα.

Κάτω απο το κουμπί σύγκριση, θα βρείτε τρία πεδία με κριτήρια για την μελέτη σας: Ιδίου Κλάδου - Δείκτες - Ξένοι Δείκτες.

Η επιλογή Ιδίου Κλάδου χρησιμεύει στο να συγκρίνουμε εύκολα δύο ή περισσότερα σύμβολα του ιδίου κλάδου, επιλέγοντας απο την εμφανιζόμενη λίστα το επιθυμητό σύμβολο.

Η επιλογή Δείκτες χρησιμεύει στο να συγκρίνουμε εύκολα το σύμβολο που θέλουμε με έναν ή περισσότερους απο τους κύριους και κλαδικούς δείκτες (ΓΔ, FTSE κλπ)

Η επιλογή Ξένοι Δείκτες χρησιμεύει στο να συγκρίνουμε εύκολα το σύμβολο που θέλουμε με έναν ή περισσότερους απο τους κύριους ξένους δείκτες (DAX, FTSE100 κλπ)

Ακολουθεί ένας πίνακας με τα ονόματα των συμβόλων που έχουν εξεταστεί στο κοντινό παρελθόν (τελευταίες χρήσης).

Στο κάτω μέρος της στήλης βρίσκονται τα χρονικά κριτήρια που καθοδηγούν χρονικά το διάγραμμα εξέτασης. Οι χρονικοί περίοδοι είναι 1 μήνας, 3 μήνες, 6 μήνες, Έτος.

Tab Ανάλυση:

Οι επιλογές που εμφανίζονται είναι οι εξής: Κινητοί ΜΟ - Δείκτες Ανάλυσης - Χαραξη Γραμμών - Διαγραφή. Επίσης εμφανίζετε ένας μικρός πίνακας, με επικεφαλίδα το όνομα του συμβόλου που εξετάζετε με τις εξής επιλογές: Γραμμή κλεισίματος (Μέγιστο/ελάχιστο - Candlestick) - Χρώμα - Πάχος. Στο τέλος της στήλης βρίσκονται τα χρονικά κριτήρια που καθοδηγούν χρονικά το διάγραμμα εξέτασης.

Επίσης μπορούμε να τροποποιήσουμε την περίοδο αναζήτησης, εισάγωντας στο πεδίο των ημερ/νιών την πεθυμητή χρονική περίοδο (έως και 5 χρόνια ιστορικό).

α) Κινητοί ΜΟ - Δείκτες Ανάλυσης - Χαραξη Γραμμών - Διαγραφή.

Πατώντας το κουμπί Κινητοί Μέσοι Όροι, σας εμφανίζετε ένας πίνακας επιλογών κινητών μέσων όρων που θέλετε να εφαρμόσετε στο γράφημα του συμβόλου σας. Οι κιν. ΜΟ διακρίνονται σε περιόδους των 5,10,20,30,50,90,200. Αλλά σας δίνεται η επιλογή να διαμορφώσετε την περίοδο που θέλετε εσείς στο πινακάκι που ακολουθεί, καθώς και την μετετόπηση της περιόδου και τα χαρακτηριστικά της γραμμής (χρώμα - πάχος).

Πατώντας το κουμπί Δείκτες Ανάλυσης, σας εμφανίζετε ένας πίνακας επιλογών Δείκτών Ανάλυσης. Μαζί με τους δείκτες ανάλυσης εμφανίζετε και ένα πινακάκι με επιλογές / κρίτηρια που αφορούν τους δείκτες και σας διευκολείνουν στην μελέτη σας.

Πατώντας το κουμπί Χάραξη Γραμμών, σας εμφανίζετε ένας πίνακας επιλογών χάραξης γραμμών και το αντίστοιχο πινακάκι επιλογών που συνοδεύουν την κάθε γραμμή χάραξης.

Πατώντας το κουμπί Διαγραφή, σας εμφανίζοντε οι επιλογές Διαγραφή Γραμμών, Διαγραφή Δεικτών, Διαγραφή Μερισμάτων/split.

Πατώντας πάνω σε καθεμία απο τις επιλογής διαγράφονται απο το γράφημα τα επιλεγμένα στοιχεία.

Tab Intraday

Καθώς αλλάζετε το tab στο κάτω αριστερό μέρος της στήλης απο Ημερίσιο σε Intraday, αλλάζουν και τα χρονικά κριτήρια απο 1 μήνας, 3 μήνες, 6 μήνες, Έτος σε 1,5,15,30 και 60 λεπτα, ωστε να είναι δυνατή η εξέταση Intraday σε χρονικούς περιόδους. Στο Intraday 1 λεπτού και 5 λεπτών βλέπουμε την συμπεριφορά του συμβόλου την ώρα της συνεδρίασης. Στο Intraday 15,30,60 λεπτών βλέπουμε και τις προηγούμενες 5 ημέρες.

Επίσης μπορούμε να τροποποιήσουμε την περίοδο αναζήτησης, εισάγωντας στο πεδίο των ημερ/νιών την πεθυμητή χρονική περίοδο.

επιστροφή